NL EN

Algemene Voorwaarden

Buiten onze algemene voorwaarden is het van belang dat u onderstaande parkregels in acht neemt. Ook treft u hier nog een aantal belangrijke punten aan uit de algemene voorwaarden:

 • Verhuur uitsluitend aan personen ouder dan 18 jaar.

 • Het is voor alle opvarenden verboden om onder invloed te zijn van drugs of om deze bij zich te dragen. Overmatig drank gebruik is verboden voor alle opvarenden, tevens dient de bestuurder van de boot te allen tijde nuchter te zijn/blijven.

Bij constatering van overtreding van bovenstaande wordt de huurovereenkomst direct ontbonden zonder teruggave van het reeds betaalde bedrag. Alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zullen doorberekend worden en dienen direct te worden voldaan per pinbetaling.

10 Parkregels van de Biesbosch

Nationaal park De Biesbosch heeft 10 parkregels waaraan iedere bezoeker zich dient te houden:

 1. De maximum vaarsnelheid in de kreken is 6 km/uur.

 2. Beroepsvaart heeft altijd voorrang. Ook zeilboten en roeiboten hebben voorrang op motorboten.

 3. Het is verboden om afgesloten gebieden of kreken in te gaan

 4. Aanmeren mag alleen bij aanlegsteigers, meerpalen en strandjes.

 5. Kamperen mag alleen op aangegeven plekken: wild kamperen is verboden.

 6. Kampvuren zijn niet toegestaan.

 7. Barbecues moeten tenminste 40 cm boven de grond staan.

 8. Neem afval mee in een vuilniszak en gooi het thuis weg.

 9. Vissen mag alleen met een vergunning (Bij ons verkrijgbaar! Boek online bij uw reservering).

 10. De Biesbosch is een stiltegebied, respecteer dit. Harde muziek en overige overlast gevend geluid is niet toegestaan.

Note: In het nationale park De Biesbosch zijn GEEN toilet voorzieningen aanwezig, houdt hier rekening mee! Dus voordat u thuis vertrekt.... Alvast bedankt!

Neem uw afval mee in een vuilniszak. Houdt de Biesbosch netjes! Behandel het natuurgebied met RESPECT, zodat we nog generaties lang kunnen genieten van de mooie natuur. "Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak!"

Algemene Voorwaarden 2023